ติดตามผลงานเราได้ที่ :

Facebookinstagram

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดอบรม Service Mind หรือการบริการที่ดี

อ่านต่อ

ชาวสวนสุนันทารวมใจ บำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

อ่านต่อ

อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 16 ท่าน เข้าดูงานการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสา

อ่านต่อ

อาจารย์รัชดา ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 16 ท่าน เข้าดูงานการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสา

อ่านต่อ

08. 2017