สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา (เจ้าจอมมารดา เปี่ยม) พระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ เดือน 12 แรม 12 ค่ำ ปีวอก โทศก จุลศักราช 1222 ตรงกับวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2403 ทรงมีพระเชษฐา พระขนิษฐา และพระอนุชาร่วมพระชนนี ดังนี้
  1. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย
  2. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
  3. สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
  4. สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
  5. สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  6. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
          เมื่อพระบรมชนกนาถเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับราชการสนองพระเดชพระคุณเป็นพระภรรยาเจ้า และทรงสถาปนาเป็นพระนางเธอ พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ เป็นที่ใกล้ชิดสนิทเสน่หา ทรงมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 1 พระองค์ คือ  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์ โสภางคทัศนิยลักษณ์ อรรควรวราชกุมารี           ในวาระสุดท้ายแห่งพระชนมชีพ นำมาซึ่งความโศกเศร้าและสะท้อนในพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยิ่ง เมื่อเกิดอุปัทวเหตุเรือล่มในระหว่างตามเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระราชวังบางปะอิน เป็นเหตุให้เสด็จสวรรคตพร้อมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เมื่อวันจันทร์ เดือน 7 แรม 8 ค่ำ ปีมะโรง โทศก จุลศักราช 1242 ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423 ภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี นับเป็นครั้งแรกที่มีการสถาปนาตำแหน่งพระอัครมเหสีที่สมเด็จพระบรมราชินี           พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสร้างอนุสรณ์แห่งความระลึกถึง และถาวรวัตถุอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ตลอดรัชสมัยของพระองค์ หนึ่งในนั้นคือ สวนสุนันทา สถานที่ซึ่งเข้าใจว่าเป็นการระลึกถึงแห่งสุดท้าย
08. 2017