พระประวัติ สำเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล
06. 2017