หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักศิลปะฯ เตรียมเผยแพร่ สื่อวีดิทัศน์กิจกรรมการนำชม “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๑๖๓ ปี แห่งพระประสูติกาล สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี”
สำนักศิลปะฯ เตรียมเผยแพร่ สื่อวีดิทัศน์กิจกรรมการนำชม “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๑๖๓ ปี แห่งพระประสูติกาล สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2024-04-18 11:46:56

เตรียมพบกับ สื่อวีดิทัศน์กิจกรรมการนำชม “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๑๖๓ ปี แห่งพระประสูติกาล สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี” ในรูปแบบของการแสดงสร้างสรรค์ประกอบดนตรี โดยใช้บทเพลงร้อยเรียงเรื่องราวของนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ อันได้แก่ พระราชประวัติ โบราณวัตถุและศิลปวัตถุแห่งการระลึกถึง ตลอดจนสถานที่ในความทรงจำของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ซึ่งถ่ายทอดโดยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา และ ภัณฑารักษ์ สำนักศิลป์ฯ เป็นผู้บรรยาย และควบคุมการถ่ายทำโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา