หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลป์ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
สำนักศิลป์ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน          ๑๘ ตุลาค ...
2022-06-22 15:55:45
สำนักศิลป์ คว้าคะแนนเต็ม ๗ ปีซ้อน การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สำนักศิลป์ คว้าคะแนนเต็ม ๗ ปีซ้อน การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน        ...
2022-06-22 15:56:50
ทีมบริหารสำนักศิลป์ ชูผลงานระดับนานาชาติ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
ทีมบริหารสำนักศิลป์ ชูผลงานระดับนานาชาติ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย  ...
2022-06-22 15:57:06
สำนักศิลป์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สำนักศิลป์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน      &nb ...
2022-06-22 15:57:52
สำนักศิลป์คว้ารางวัล Good Practice Award ในงาน SSRU KM SHARE & LEARN 2564
สำนักศิลป์คว้ารางวัล Good Practice Award ในงาน SSRU KM SHARE & LEARN 2564    &nbs ...
2022-07-11 11:06:10
ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวางแผนงานวัฒนธรรม ปีงบประมาณ '๖๕
ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวางแผนงานวัฒนธรรม ปีงบประมาณ '๖๕       &n ...
2022-07-11 11:06:28
สำนักศิลป์ร่วมนำเสนอ KM ชูผลงานในระดับนานาชาติ
สำนักศิลป์ร่วมนำเสนอ KM ชูผลงานในระดับนานาชาติ          ในวันที่ ๑๓ กันยายน ...
2022-07-11 11:06:54
คณะกรรมการประจำสำนักศิลป์ วางแผนเชิงรุก สนับสนุนงานวัฒนธรรมสู่สังคม ต่อยอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประจำสำนักศิลป์ วางแผนเชิงรุกสนับสนุนงานวัฒนธรรมสู่สังคม ต่อยอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย&nb ...
2022-07-11 11:07:10
ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากรออนไลน์ เตรียมผลักดันแผนงานวัฒนธรรมเชิงรุกในช่วงสถานการณ์ Covid-19
ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากรออนไลน์เตรียมผลักดันแผนงานวัฒนธรรมเชิงรุกในช่วงสถานการณ์ Covid-19&nb ...
2022-07-11 11:07:34
สำนักศิลป์ประชุมหน่วยงาน ติดตามการดำเนินงาน ตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักศิลป์ประชุมหน่วยงาน ติดตามการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม        &n ...
2022-07-11 11:08:22
ข่าวย้อนหลัง