หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้
เกร็ดความรู้

๑๑ เมษายน ๒๔๔๓ - สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิ สิ้นพระชน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิ เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๒๘ ในพระบาทสมเ ...
2022-04-18 09:48:20
วันนี้ในอดีต - ๓๑ มีนาคม ๒๓๓๐ วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทย พระองค์ที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี เป็นพระรา ...
2022-03-31 11:17:07
๓๐ มีนาคม ๒๔๓๙ – วันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) พระองค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) ทรงเป็นชาวสุพรรณบุรี ประสูติเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ...
2022-03-31 11:07:25
๒๙ มีนาคม ๒๕๑๕ – พระยากัลยาณไมตรี (ดร.ฟรานซิส บี. แซร์) ถึงแก่อนิจกรรม
พระยากัลยาณไมตรี (ดร.ฟรานซิส บี. แซร์) เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๘ ที่มลรัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา สำเร็จก ...
2022-03-31 11:04:36
๒๕ มีนาคม ๒๔๗๖ – พระยาชลยุทธโยธินทร์ ถึงแก่อนิจกรรม
พระยาชลยุทธโยธินทร์ (อองเดร ดู เปลซี เดอ รีเชอลิเออ) หรือ กัปตันริเชอลิเออ เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพ ...
2022-03-31 10:45:01
๒๔ มีนาคม ๒๓๙๙ - วันประสูติ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศ ...
2022-03-31 10:39:02
๑๕ มีนาคม ๒๓๙๙ – วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าศุขสวัสดิ เป็นพระรา ...
2022-03-16 10:44:47
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เผยแพร่ Google Arts & Culture ปีที่ ๒ “งานใบตองวิถีไทย” เผยแพร่แล้ววันนี้!
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เผยแพร่ Google Arts & Culture ปีที่ ๒ “งานใบตองวิถีไทย” เ ...
2022-07-27 09:49:17
๑๑ มีนาคม ๒๔๘๕ – วันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าผ่องประไพ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าผ่องประไพ หรือ พระองค์เจ้าผ่อง เป็นพระราชธิดาพระองค์แรก ในพระบาทสมเด็จพ ...
2022-03-11 14:46:02
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ – พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ มีพระนามเดิมว่า สังวาลย์ ต ...
2022-03-11 14:34:34
ข่าวย้อนหลัง