หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้
เกร็ดความรู้

๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ – พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ มีพระนามเดิมว่า สังวาลย์ ต ...
2022-03-11 14:34:34
๙ มีนาคม ๒๕๒๔ - พระสุจริตสุดา ถึงแก่กรรม
พระสุจริตสุดามีชื่อเดิมว่า เปรื่อง สุจริตกุล เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๘ ณ บ้านปากคลองด่า ...
2022-03-11 14:31:07
๘ มีนาคม ๒๔๙๗ - หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ถึงแก่กรรม
หลวงประดิษฐไพเราะ เป็นบุตรคนสุดท้องของนายสิน และนางยิ้ม  ศิลปบรรเลง เกิดเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ ...
2022-03-08 10:13:32
๔ มีนาคม ๒๔๕๐ – มีประกาศกระทรวงวังว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เรียกพระที่นั่งใหม่ที่วังสวนดุสิตว่า พระที่นั่งอนันตสมาคม
พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นพระที่นั่งในพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห ...
2022-03-04 15:05:22
๓ มีนาคม ๒๔๔๕ - เจ้าจอมมารดาทิพเกษร ถึงแก่อสัญกรรม
เจ้าจอมมารดาทิพเกษร เป็นธิดาของเจ้าสุริยะ ณ เชียงใหม่ (โอรสเจ้าหนานมหาวงศ์ ณ เชียงใหม่) กับเจ้าสุวัณ ...
2022-03-03 15:06:26
๒ มีนาคม ๒๔๔๐ – วันประสูติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ
      สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ มีพระนามเดิมว่า มัทรี นิลประภา ภายหลังเ ...
2022-03-02 11:29:01
๑ มีนาคม ๒๔๕๐ - รัฐบาลไทยเริ่มจัดประกวดพันธุ์ข้าวเป็นครั้งแรกที่เมืองธัญบุรี
รัฐบาลไทยเริ่มจัดประกวดพันธุ์ข้าวเป็นครั้งแรกที่เมืองธัญบุรี เหตุผลการประกวดปรากฎในประกาศ ซึ่งเก็บไว ...
2022-08-19 14:49:37
๑๔ กุมภาพันธ์ วันมหาวิทยาลัยราชภัฏ
๑๔ กุมภาพันธ์ วันมหาวิทยาลัยราชภัฏ           วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ของท ...
2022-02-15 11:18:11
๑๐ กุมภาพันธ์ - วันสถาปนาอาสารักษาดินแดน
๑๐ กุมภาพันธ์ - วันสถาปนาอาสารักษาดินแดน          กองอาสารักษาดินแดน เป็นอง ...
2022-02-14 16:36:29
๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๗ สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา เสด็จทิวงคต
วันนี้ในอดีต - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๗สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา เสด็จทิ ...
2022-02-14 16:15:34
ข่าวย้อนหลัง