หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้ > ตู้สังเค็ดงานพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ พ.ศ.๒๔๒๔
ตู้สังเค็ดงานพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ พ.ศ.๒๔๒๔

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 13:54:13

ตู้สังเค็ดงานพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์ พ.ศ.๒๔๒๔

          ลักษณะเป็นตู้ไม้ ประดับลวดลายด้วยลายดอกพุดตานเครือเถา ด้วยวิธีกระแหนะลาย ตัวลายทำด้วยตะกั่ว ลงรักปิดทองล่องเขียว ตรงกลาง มีอักษรพระนาม ส ภายพระชฎากลีบ มีริบบิ้นจารึกข้อความว่า ในการพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ แลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์