หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมขอพรปีใหม่ ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์
ผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมขอพรปีใหม่ ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 14:13:28

ผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ร่วมขอพรปีใหม่ ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์

          อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบุคลากรเข้าสวัสดีปีใหม่แด่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักศิลปะฯ ศาสตราจารย์เอกชาติ จันอุไรรัตน์ ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา ประเภทวิชาประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชามัณฑนศิลป์ สำนักศิลปกรรม ทั้งยังเป็นศาสตราจารย์ สาขาการออกแบบภายในคนแรกของประเทศไทย พร้อมทั้งขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕