หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมขอพรปีใหม่ ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง
ผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมขอพรปีใหม่ ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 14:11:27

ผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ร่วมขอพรปีใหม่ ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง

          อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมบุคลากรเข้าสวัสดีปีใหม่แด่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักศิลปะฯ ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง ศาสตราจารย์วิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บุกเบิก "วิจัยการแสดง" ที่เน้น "การลงมือปฏิบัติ" จนได้รับเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นสาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ " ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) พร้อมทั้งขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕