Home > News > Organization News > The Office of Arts publishes art and culture in Mandalay. Republic of the Union of Myanmar
The Office of Arts publishes art and culture in Mandalay. Republic of the Union of Myanmar

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-03-14 15:45:47


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม  อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรร่วมงาน Mini Thailand Week 2023 Mandalay ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยการทำ “ขนมลูกชุบ” และ “บุหงารำไป” ให้กับแขกที่มาร่วมงานได้รับชม เมื่อวันที่ ๒ - ๕ มีนาคม ที่ผ่านมา ขอขอบพระคุณ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง ที่ให้เกียรติเชิญทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

“ลูกชุบ” ขนมไทยรูปลักษณ์สวยงาม มีต้นเค้ามาจากขนมตำรับท้าวทองกีบม้าที่ได้รับอิทธิพลมาจากขนมโปรตุเกสที่มีชื่อว่า Marzipan หรือ Massapa’es เดิมมีทั้งทำมาจากเมล็ดถั่วคั่วและผลไม้กวน เช่น เมล็ดอัลมอนด์ เมล็ดแตงโม สับปะรด พุทรา แล้วปั้นแต่งเป็นรูปผลไม้และผักชนิดต่าง ๆ เคลือบด้วยแป้งถั่วเขียว และต่อมาได้ถูกพัฒนาให้มีรสชาติและรูปร่างที่หลากหลายตามจิตนาการของผู้ปรุง เช่น รูปผักและผลไม้ตามฤดูกาล รูปอาหารจำลอง และรูปดอกไม้ สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมอาหารของคนไทยได้เป็นอย่างดี“บุหงารำไป” เครื่องหอมไทยที่มีมาแต่ในสมัยอยุธยา เป็นการนำเอาดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือที่มีสีสันสวยงามมาตากให้แห้งสนิท แล้วอบร่ำควันเทียนให้หอมกรุ่น คลุกเคล้ากับน้ำมันหอมที่สกัดจากดอกไม้ หรือน้ำปรุงอย่างดี แล้วบรรจุลงถุงผ้าหรือภาชนะให้สวยงาม ต่อมาได้ถูกสร้างสรรค์ให้มีรูปร่างสวยงามมากยิ่งขึ้น เช่น การคิดทำภาชนะบรรจุบุหงาด้วยโครงไม้บุผ้าเป็นรูปสัตว์ชนิดต่าง ๆ โดยสำนักพระวิมาดาเธอฯ ในสวนสุนันทา ส่งผลให้ปัจจุบัน “บุหงารำไป” ถูกพัฒนาขึ้นหลากรูปแบบ สามารถนำไปเป็นเครื่องหอมตกแต่งในบ้าน ของชำร่วย หรือถวายเป็นพุทธบูชาตามความเชื่อทางพุทธศาสนา