หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว
ข่าว

สำนักศิลป์ประชุมหารือเตรียมบูรณะอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา
สำนักศิลป์ประชุมหารือเตรียมบูรณะอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา          วาน ...
2021-02-15 10:36:18
เว็บโอเมตริกส์เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย “สวนสุนันทา” ยืน 1 ราชภัฏ ขยับขึ้นอันดับ 15 ของประเทศ
เว็บโอเมตริกส์เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย “สวนสุนันทา” ยืน 1 ราชภัฏ ขยับขึ้นอันดับ ...
2021-02-15 10:22:00
ประกาศแต่งตั้ง 3 รองผู้อำนวยการสำนักศิลป์เตรียมพร้อมพัฒนางานวัฒนธรรมให้ก้าวไกล
ประกาศแต่งตั้ง 3 รองผู้อำนวยการสำนักศิลป์เตรียมพร้อมพัฒนางานวัฒนธรรมให้ก้าวไกล    &nb ...
2021-01-27 10:53:00
สำนักศิลป์ประชุมจัดตั้งกลุ่ม KM ปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดรับกับสถานการณ์ COVID-19
สำนักศิลป์ประชุมจัดตั้งกลุ่ม KM ปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดรับกับสถานการณ์ COVID-19    ...
2021-01-27 10:19:47
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พีระพล  ชัชวาลย์        & ...
2021-01-27 10:13:29
พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลปิดให้บริการเยี่ยมชม เตรียมเผยแพร่ความเป็นวังสวนสุนันทาผ่านสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้น
พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลปิดให้บริการเยี่ยมชมเตรียมเผยแพร่ความเป็นวังสวนสุนันทาผ่านสื่อออนไลน์มากย ...
2021-01-27 10:05:34
#Brickinfo กับการมาเที่ยวชมงานนิทรรศการ “พระพายโชยโปรยกลีบบุปผาแก้ว”
          #Brickinfo กับการมาเที่ยวชมงานนิทรรศการ “พระพายโชยโปรยกลีบบ ...
2020-12-28 15:41:30
“สพฺเพสํ สังฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา” “ความพร้อมเพรียงของหมู่ชน ยังความเจริญให้สำเร็จ”
เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๔ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สก ...
2020-12-25 13:22:15
ประกาศย้อนหลัง