หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว
ข่าว

คณะหลักสูตรจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 83 (สจว.83) เยี่ยมชมแหล่งมรดกวัฒนธรรมสวนสุนันทา
คณะหลักสูตรจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 83 (สจว.83) เยี่ยมชมแหล่งมรดกวัฒนธรรมสวนสุนันทาวันที่ 29 กัน ...
2020-10-07 13:56:13
สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมอบรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมอบรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์การทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ถือเป็นพันธกิจหลักที่ ...
2020-09-08 16:02:49
สำนักศิลป์เผยแพร่อัตลักษณ์สวนสุนันทา ผ่านรายการ Top of Thai
สำนักศิลป์เผยแพร่อัตลักษณ์สวนสุนันทา ผ่านรายการ Top of Thai รายการ Top of Thai รายการเชิงสารคดี ...
2020-09-08 15:55:10
สำนักศิลป์ร่วมมือวัดพระประโทณเจดีย์ฯ หารือจัดงานกฐินพระราชทาน
สำนักศิลป์ร่วมมือวัดพระประโทณเจดีย์ฯ หารือจัดงานกฐินพระราชทานนางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงา ...
2020-09-08 15:35:55
นายกสภาฯ นำคณะเข้าเยี่ยมชมมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทา
นายกสภาฯ นำคณะเข้าเยี่ยมชมมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทารองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิ ...
2020-09-08 14:57:44
จำปาดอง ศาสตร์แห่งศิลป์ที่กลับมีชีวิต ณ พิพิธภัณฑ์สายสุทธาฯอัลบั้มจำปาดอง ศาสตร์แห่งศิลป์ที่กลับมีชีวิต ณ พิพิธภัณฑ์สายสุทธาฯ
จำปาดอง ศาสตร์แห่งศิลป์ที่กลับมีชีวิต ณ พิพิธภัณฑ์สายสุทธาฯอัลบั้มจำปาดอง ศาสตร์แห่งศิลป์ที่กลั ...
2020-09-08 14:42:22
ทองเอก และเสน่ห์จันทน์ เป็นขนมในตระกูลที่มีชื่อว่า ทอง ซึ่งเป็นหนึ่งในขนมมงคล 9 ชนิด
          ทองเอก และเสน่ห์จันทน์ เป็นขนมในตระกูลที่มีชื่อว่า ทอง ซึ่งเป็นหน ...
2020-09-08 14:28:52
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนนายร้อยตำรวจเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒ ...
2020-09-08 14:14:35
วิถีชีวิตชาววังสวนสุนันทา และตำรับอาหารของ พระวิมาดาเธอฯ ในรายการไทยบันเทิง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
วิถีชีวิตชาววังสวนสุนันทา และตำรับอาหารของ พระวิมาดาเธอฯ ในรายการไทยบันเทิง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสส ...
2020-08-19 15:23:02
ดนตรีในวัง “วงมโหรีสำนักพระวิมาดาเธอฯ” เรียบเรียง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
งานนิทรรศการ “ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์”         ...
2020-08-19 11:52:57
ประกาศย้อนหลัง