หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กำหนดการณ์ พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุทาน
กำหนดการณ์ พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุทาน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-11-16 10:28:13

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในวันศุกร์ที่  ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๖  โดยในปีนี้จะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ ๑๖๓ ปี 

กำหนดการ 

๐๗.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษา และผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

๐๗.๑๕ น. นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา นักเรียนวางพานพุ่มสักการะ

๐๘.๐๐ น. ประธานพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ พร้อมด้วยคณะพราหมณ์ดำเนินการพิธีบวงสรวงฯ

๑๐.๑๕ น. ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ อาคารสายสุทธานภดล

๑๐.๓๐ น. - ประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- อาราธนาศีล

- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

- ทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์สดับปกรณ์

- ถวายภัตตาหารเพล

- ถวายเครื่องไทยธรรม จตุปัจจัย พร้อมด้วยดอกไม้ธูปเทียน กรวดน้ำ รับพร

๑๒.๐๐ น.     เสร็จพิธี