หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ลงทะเบียนพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
ลงทะเบียนพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-11-16 11:02:22


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์  พระบรมราชเทวี ในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ และอาคารสายสุทธานภดล สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ ได้ที่ https://drive.google.com/.../1RHkqP-Cu1f-BOfBE_iUfo...

*ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.

กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)