หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โปรดติดตามวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1/65 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระที่ “โนรา”
โปรดติดตามวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1/65 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระที่ “โนรา”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-14 13:55:13

โปรดติดตามวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1/65 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระที่ “โนรา” (Nora, Dance Drama in Southern Thailand) ได้รับขึ้นทะเบียนมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ จาก องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO