หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักศิลป์ เผยแพร่องค์ความรู้สวนสุนันทา สูตรอาหารตำรับพระวิมาดาเธอ ฯ ในรายการ Foodwork
สำนักศิลป์ เผยแพร่องค์ความรู้สวนสุนันทา สูตรอาหารตำรับพระวิมาดาเธอ ฯ ในรายการ Foodwork

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-12-06 10:27:47


สำนักศิลป์ เผยแพร่องค์ความรู้สวนสุนันทา สูตรอาหารตำรับพระวิมาดาเธอ ฯ ในรายการ Foodwork วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๕ น. ทางโทรทัศน์หมายเลข ๓ และสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook ThaiPBS 
ขอขอบคุณ : TV SPOT FOODWORK https://youtu.be/hwgTSbwYuHc

ข่าว : วณิชยา บุษบงส์