หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักศิลป์ฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน “ดนตรีกวีศิลป์ ถิ่นเชียงราย”
สำนักศิลป์ฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน “ดนตรีกวีศิลป์ ถิ่นเชียงราย”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-22 13:54:50


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน “ดนตรีกวีศิลป์ ถิ่นเชียงราย” โครงการความร่วมมือกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างนักวิชาการ ศิลปิน ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดเชียงราย มีกำหนดจัดงานในวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยมีหัวข้อในการเสวนา ดังนี้

๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. การเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "ทัศนศิลป์ ศิลปินเชียงราย"

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. การเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "วรรณศิลป์ พิณเปี๊ยะ มิติความทรงจำมรดกเวียงเจียงฮาย"

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. การเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "ศิลปะการแสดงอัตลักษณ์เชียงราย"

๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ร่วมสมัย

สนใจเข้าร่วมการเสวนาดังกล่าวสามารถลงทะเบียนได้โดยแสกนผ่าน QR CODE  หรือแจ้งความประสงค์มายัง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นับตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕