หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ สำนักศิลป์ฯ เชิญชวนรับชมการแสดงล้านนาฮ่วมสมัย เรื่อง “บ้านเฮา”
รองฯ ฝ่ายวิชาการฯ สำนักศิลป์ฯ เชิญชวนรับชมการแสดงล้านนาฮ่วมสมัย เรื่อง “บ้านเฮา”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-06-16 15:19:17

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เชิญชวนชมการแสดงล้านนาฮ่วมสมัย เรื่อง “บ้านเฮา” (ดำเนินการภายใต้โครงการชุมชนสืบสาน-สร้างสรรค์งานศิลป์ล้านนาร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม) ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2566 เวลา 19.00 น. ณ ลานโบสถ์ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร (วัดทุ่งสาธิต)  

“บ้านเฮา” เรื่องราวของชุมชนชาวล้านนาที่พำนักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ แต่มีความหวงแหนและใจรักในศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของตนเอง จึงพากันฝึกฝนศิลปะล้านนาหลากหลายแขนง ในพื้นที่ของวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร (วัดทุ่งสาธิต) โดยมีแม่ครูจำปา แสนพรม เป็นเสมือนผู้สร้าง “บ้าน” หลังใหญ่นี้ให้ทุกคนได้พักพิง เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมของตนเองไม่ให้สูญสลายในกระแสของสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันสมัย  

ดำเนินการจัดโครงการฯ โดย

วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ 

จำปา แสนพรม กลุ่มศิลปินขับซอ และเยาวชนโรงเรียนสืบสานฯ

บุญพงษ์ พานิช และกลุ่ม Cherrytheatre  โรงละครเพื่อการพัฒนา

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์: อาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มรภ.สวนสุนันทา