หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดลงทะเบียนแล้ว!! ร้านค้าวัฒนธรรม “เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย”
เปิดลงทะเบียนแล้ว!! ร้านค้าวัฒนธรรม “เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-19 11:08:48


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดให้ลงทะเบียนร้านค้าวัฒนธรรม “งานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย” ในระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 18.00 น. พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 27)
Link ลงทะเบียนร้านค้าวัฒนธรรม
https://forms.gle/qtH2ZYBug1Ne9Qv98


หมายเหตุ : 1. ศึกษารายละเอียดการลงทะเบียนร้านค้าจาก Link ดังกล่าว
2. กรุณารอการตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมการออกร้าน
สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้จากเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ : ธนากร ยอดเกตุ
Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม : http://www.culture.ssru.ac.th/home
Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : https://ssru.ac.th/home