หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมอาหารชาววัง “ทับทิมลอยแก้ว เ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมอาหารชาววัง “ทับทิมลอยแก้ว เ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-19 15:01:10

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
กิจกรรมฝึกอบรมอาหารชาววัง “ทับทิมลอยแก้ว เ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมอาหารชาววัง “ทับทิมลอยแก้ว เครื่องหวานสำนักพระวิมาดาเธอฯ ความแปลเปลี่ยนแห่งรสชาติ” วิทยากรโดย นายณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ (อิน) Tiktoker ด้านอาหาร และเจ้าของเพจ Facebook อินกำลังอิน ใน “งานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย” โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 – 18.00น. ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 27) (ลงทะเบียนเวลา 14.00 – 15.00 น.) 

หมายเหตุ 

1. สำนักศิลปะฯ จะแจ้งผลการคัดเลือกกลับไปยังผู้ได้รับสิทธิ์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัดซีน COVID-19 ตั้งแต่ 2 เข็มขึ้นไป

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องต้องแสดงหลักฐานการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงาน