หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แหล่งเรียนรู้สวนสุนันทาเปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้!
แหล่งเรียนรู้สวนสุนันทาเปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้!

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-05 11:28:57

แหล่งเรียนรู้สวนสุนันทาเปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้!


พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ พร้อมกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยสามารถเข้าชมได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง โดยไม่เสียค่าเข้าชม
.
เพื่อปกป้องตนเองและผู้อื่น ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้
1. ขอความร่วมมือผู้เข้าชมสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าเยี่ยมชม
2. ลงทะเบียนและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 และก่อนเข้ารับบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ที่จุดบริการ
3. จำกัดจำนวนผู้เข้าชมไม่เกิน 20 ท่าน เพื่อลดความแออัด และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร สำหรับกรณีการเข้าชมแบบหมู่คณะ จำกัดจำนวนผู้เข้าชมไม่เกิน 30 คน และขอให้ประสานงานล่วงหน้า
4. ทางพิพิธภัณฑ์มีการดูแลทำความสะอาดตามจุดต่าง ๆ ที่มีการสัมผัสบ่อยภายในอาคารสายสุทธานภดลและแหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ ทุก 3 ชั่วโมง
.
เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม: www.culture.ssru.ac.th
.
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา: www.ssru.ac.th