หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > นักดนตรีระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาเยือนพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
นักดนตรีระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาเยือนพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-03-06 13:52:29

นักดนตรีระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาเยือนพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมต้อนรับ Mr.Neal Murata ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา สถานทูตสหรัฐอเมริกา คุณไลลา บุนนาค ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม และคณะนักดนตรีระดับโลก อาทิ Mr.Daniel Ho, Mr.Keali’I Ceballos, Mr. Randy Drake, Mr. Steve Billman, Mrs.Lydia Miyashiro-Ho ซึ่งได้เดินทางมาจัดกิจกรรมทางดนตรีและศิลปะการแสดง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้การดำเนินงานโดยกองพัฒนานักศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 200 ปี มิตรภาพ ไทย-สหรัฐอเมริกา ในโอกาสนี้ สถานทูตและคณะนักดนตรี ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของสวนสุนันทา ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการพระจริยวัตรของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีย์ภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5