หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพรฯ
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพรฯ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-04-13 11:14:00

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพรฯ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ในวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารสายสุทธานภดล โดยมีกำหนดการดังนี้

๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
๑๐.๓๐ น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
๑๐.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเพล
๑๑.๓๐ น. ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม และทอดผ้าบังสุกุล
๑๒.๐๐ น. เสร็จพิธี


#OACSSRU2020#OACEvent

???? Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม :
https://culture.ssru.ac.th/home

???? Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา :
https://ssru.ac.th/home