หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีบวงสรวงการขึ้นพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีบวงสรวงการขึ้นพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-04-13 11:29:34

ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีบวงสรวงการขึ้นพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ

ผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีบวงสรวงการขึ้นพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี


#OACSSRU2020

???? Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม :
https://culture.ssru.ac.th/home

???? Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา :
https://ssru.ac.th/home