หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > พิธีบำเพ็ญกุศล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร ฯ
พิธีบำเพ็ญกุศล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร ฯ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-04-13 11:49:29

พิธีบำเพ็ญกุศล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร ฯ

ด้วยวันที่ 17 มีนาคม เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี และมี พระศรีวินัยโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


#OACSSRU2020 #OACEvent

???? Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม :
https://culture.ssru.ac.th/home
???? Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา :
https://ssru.ac.th/home