หน้าหลัก > ประกาศ > วันนี้ในอดีต > 20 มีนาคม พ.ศ. 2279 - วันพระราชสมภพ
20 มีนาคม พ.ศ. 2279 - วันพระราชสมภพ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-05-01 09:44:58

20 มีนาคม พ.ศ. 2279 - วันพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกในราชวงศ์จักรี ปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 ขณะมีพระชนมพรรษาได้ 46 พรรษา และทรงย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรีมาอยู่ฝั่งพระนคร และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประทับ