หน้าหลัก > ประกาศ > วันนี้ในอดีต > 23 มีนาคม 2501 วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา
23 มีนาคม 2501 วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-05-01 09:44:42

23 มีนาคม 2501 วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา
 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาชุ่มแห่งสกุล “ไกรฤกษ์” ประสูติเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2432 เมื่อแรกประสูติทรงพระยศเป็น พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา ต่อมาในภายหลังทรงได้รับการสถาปนาเป็น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา ชาววังออกพระนามว่า เสด็จพระองค์ใหญ่ มีพระขนิษฐาร่วมพระมารดา คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี หรือ เสด็จพระองค์เล็ก
.
ในระหว่างประทับที่สวนสุนันทา ได้ทรงก่อตั้งวงดนตรีไทยเป็นวงเครื่องสายหญิงที่ขึ้นชื่อมาก และเป็นวงเดียวที่ยืนหยัดอยู่คู่สวนสุนันทา ตราบจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช 2475 จึงได้ล้มเลิกไป พระองค์ได้ทรงย้ายที่ประทับจากสวนสุนันทาออกไปประทับ ณ ตำหนักทิพย์ ถนนราชวิถี บนที่ดินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตราบจนสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2501 มีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส
.
สำหรับตำหนักเดิม ปัจจุบัน คือ อาคารอาทรทิพยนิวาสน์ ภายใต้การดูแลของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้อนุรักษ์ตำหนักให้อยู่ในสภาพเดิม จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์


 

#OACSSRU2020

 

???? Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม :
https://culture.ssru.ac.th/home

 

???? Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา :
https://ssru.ac.th/home