หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > สำนักศิลป์ประชุมเข้มปรับแผนกิจกรรมทางวัฒนธรรม พร้อมรับมือ COVID-19
สำนักศิลป์ประชุมเข้มปรับแผนกิจกรรมทางวัฒนธรรม พร้อมรับมือ COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-04-13 13:51:31

สำนักศิลป์ประชุมเข้มปรับแผนกิจกรรมทางวัฒนธรรม พร้อมรับมือ COVID-19

อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำทีมบุคลากร ประชุมเข้ม ปรับแผนกิจกรรมประจำปี 2563 ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสังคม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ งานนิทรรศการหมุนเวียน กิจกรรมดนตรีในสวนสุนันทา การสร้างองค์ความรู้ในงานประณีตศิลป์ หรือการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไปยังชุมชนและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ โดยกิจกรรมเหล่านี้ต่างมีการพบปะเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ในการนี้ อาจารย์อนันตชัย เล็งเห็นว่า ควรมีการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การเผยแพร่นิทรรศการออนไลน์ หรือการเผยแพร่องค์ความรู้ในงานประณีตศิลป์ผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ โปรดติดตามชม เร็วๆนี้


#OACSSRU2020 #OACMeeting

???? Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม :

https://culture.ssru.ac.th/home

???? Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา :

https://ssru.ac.th/home