หน้าหลัก > ประกาศ > แหล่งความรู้ > พระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์
พระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-05-01 09:40:56

พระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์

คำบรรยายรูปจากซ้ายไปขวา:
๑.สมเด็จเจ้าฟ้ามาลินีนภดารา
๒.สมเด็จเจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร
๓.สมเด็จเจ้าฟ้านิภานภดล
๔.เจ้าฟ้านภาจรจำรัสศรี

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ประสูติเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๒๕ มีพระขนิษฐาร่วมพระมารดา ๓ พระองค์ ซึ่งมีพระนามที่คล้องจองกัน ได้แก่ ยุคลฑิฆัมพร ( สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์) นภาจรจำรัสศรี (พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านภาจรจำรัสศรี) มาลินีนภดารา (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา ศิรินิภาพรรณวดี กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา ) และนิภานภดล (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี)