หน้าหลัก > ประกาศ > แหล่งความรู้ > สมเด็จฯ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร ทรงเครื่องต้นในพระราชพิธีโสกันต์ คราวที่ ๒๘ วันที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๓๗
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร ทรงเครื่องต้นในพระราชพิธีโสกันต์ คราวที่ ๒๘ วันที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๓๗

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-05-07 15:46:08

สมเด็จฯ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร ทรงเครื่องต้นในพระราชพิธีโสกันต์ คราวที่ ๒๘ วันที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๓๗

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ประสูติเมื่อ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๒๕ ณ พระตำหนักสวนบัว ซึ่งเป็นตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชทานเป็นที่ประทับของพระวิมาดาเธอฯ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งวิมานเมฆภายในพระราชวังดุสิต

เมื่อทรงมีชันษาได้ ๖ พรรษา ในปี พ.ศ.๒๔๓๑ พระราชบิดาได้สถาปนาเป็น "พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร" ในปี พ.ศ. ๒๔๓๔ ทรงมีชันษาได้ ๙ พรรษา ได้รับการสถาปนาเป็น "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหมื่นลพบุราดิศร" ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๔๙ ได้รับการสถาปนาเป็น "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมขุนลพบุรีราเมศวร์"