หน้าหลัก > ประกาศ > แหล่งความรู้ > สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เมื่อเสด็จไปทรงศึกษาวิชาในยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เมื่อเสด็จไปทรงศึกษาวิชาในยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-05-07 15:46:08

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เมื่อเสด็จไปทรงศึกษาวิชาในยุโรป พ.ศ. ๒๔๔๐


สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ทรงได้รับการศึกษาขั้นต้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในราชสำนัก ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งไปศึกษาวิชาการที่ประเทศอังกฤษ โดยได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ทรงสอบได้ปริญญาโทเกียรตินิยมทางอักษรศาสตร์ และเสด็จกลับประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๙ ขณะทรงมีพระชนมายุ ๒๔ พรรษา