หน้าหลัก > ประกาศ > วันนี้ในอดีต > วันจักรี
วันจักรี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-05-07 11:44:17


วันจักรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี ในวันนี้จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวไทย