หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > ผู้อำนวยการสำนักศิลป์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดรูปภาพการแต่งกายผ้าไทย
ผู้อำนวยการสำนักศิลป์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดรูปภาพการแต่งกายผ้าไทย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-05-22 12:12:38

ผู้อำนวยการสำนักศิลป์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดรูปภาพการแต่งกายผ้าไทย

อาจารย์ อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดรูปภาพการแต่งกายผ้าไทย ในหัวข้อ “อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา” ภายใต้การดำเนินงานโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน