หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > สวนสุนันทา จัดพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี พร้อมถ่ายทอดสดออนไลน์
สวนสุนันทา จัดพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี พร้อมถ่ายทอดสดออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-06-08 11:21:53

สวนสุนันทา จัดพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี พร้อมถ่ายทอดสดออนไลน์

          เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อันมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยรองอธิการบดี และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา เป็นผู้แทนประชาคมชาวสวนสุนันทาทั้งมวล ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้วผู้บริหารลงนามถวายพระพร

.

การจัดพิธีดังกล่าว ได้ถ่ายทอดสัญญาณทางระบบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากรส่วนอื่น ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน และเป็นไปตามมาตรการการระวังป้องกันไวรัสโคโรน่า COVID-19 ที่ลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในบริเวณพิธี และถ่ายทอดสัญญาณให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

.

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี