หน้าหลัก > ประกาศ > แหล่งความรู้ > สวนสุนันทาเชิญเครื่อง เรื่องตำนาน...สำรับอาหารโบราณ
สวนสุนันทาเชิญเครื่อง เรื่องตำนาน...สำรับอาหารโบราณ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-06-15 13:50:05

สวนสุนันทาเชิญเครื่อง เรื่องตำนาน...สำรับอาหารโบราณ

ตอนที่ ๑ ทับทิมลอยแก้ว เครื่องหวานแห่งความเพียร สำนักพระวิมาดาเธอฯ

           เรื่องราวความเป็นมาของอาหารอันโอชารสในสำนักพระวิมาดาเธอฯ ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ ตลอดจนคติความเชื่อของคนในชาติ ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติแต่ยังแฝงด้วยภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของสตรีไทย