หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > ชาวสวนสุนันทาอิ่มบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระประโทณเจดีย์ฯ
ชาวสวนสุนันทาอิ่มบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระประโทณเจดีย์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-11-02 14:08:34

ชาวสวนสุนันทาอิ่มบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระประโทณเจดีย์ฯ 

          22 ตุลาคม 2563 – มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร ต.พระประโทน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอภินันท์  เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมพิธีอันเป็นมงคลนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปีนี้ มหาวิทยาลัยได้รับเงินร่วมทำบุญทั้งสิ้น 1,159,161 บาท สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญในกุศลจิตของทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้