หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > สำนักศิลป์กิจกรรมประดิษฐ์กระทงใบตองอย่างชาววัง
สำนักศิลป์กิจกรรมประดิษฐ์กระทงใบตองอย่างชาววัง

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-11-27 12:02:45

สำนักศิลป์กิจกรรมประดิษฐ์กระทงใบตองอย่างชาววัง

          30 ตุลาคม 2563 - สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงใบตองอย่างชาววัง ในโครงการสร้างความรู้ในงานฝีมือชาววัง ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ศิริภัสสร โชควศิน อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในงานฝีมือชาววังมาเป็นผู้ให้ความรู้ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการประดิษฐ์กระทงใบตองรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กลีบผกา กลีบกุหลาบ คอม้า เป็นต้น