หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > พิธีบวงสรวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ครบรอบ ๑๖๐ ปี วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
พิธีบวงสรวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ครบรอบ ๑๖๐ ปี วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-11-27 12:19:55

พิธีบวงสรวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ครบรอบ ๑๖๐ ปี

วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ

.

บันทึกภาพและตัดต่อโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี