หน้าหลัก > ประกาศ > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมงาน Museum Night 2020
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมงาน Museum Night 2020

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 16:15:45

           วานนี้ (18 ธันวาคม 2563) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมงาน  Museum Night 2020 : พระพายโชยโปรยกลีบบุปผาแก้ว ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล โดยมี อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมงานต้อนรับและนำชมนิทรรศการ ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับงานดอกไม้และสตรีฝ่ายใน มรดกภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเชื่อในอดีต พร้อมชมการสาธิตงานดอกไม้ชาววัง เครื่องหอมดอกไม้สด และการทำอาหารจากดอกไม้ คือ เมี่ยงบัวหลวง 

.

          นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมโซนงานฝึกอบรมงานฝีมือ "สร้อยข้อมืออุบะ" ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ท่านอธิการบดีได้กล่าวชื่นชมพร้อมเป็นกำลังใจให้กับคณะทีมงานในการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสู่สังคมไทยให้สมกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”