หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลปิดให้บริการเยี่ยมชม เตรียมเผยแพร่ความเป็นวังสวนสุนันทาผ่านสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้น
พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลปิดให้บริการเยี่ยมชม เตรียมเผยแพร่ความเป็นวังสวนสุนันทาผ่านสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-01-27 10:05:34

พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลปิดให้บริการเยี่ยมชม

เตรียมเผยแพร่ความเป็นวังสวนสุนันทาผ่านสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้น

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและแหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ ดังนั้น จึงใคร่ขอปิดพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและแหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ ๕-๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ พร้อมกันนี้ สำนักศิลปะฯ ยังได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง รวมทั้งดูแลและป้องกันโรคดังกล่าว โดยวางแผนทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ภายในพิพิธภัณฑ์และบริเวณโดยรอบ

          ถึงแม้ว่าพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลจะปิดให้บริการ แต่ท่านสามารถติดตามและรับชมข้อมูล ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ และเรื่องราวเกี่ยวกับสวนสุนันทาได้ทางเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งทางสำนักฯ ได้วางแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้น โปรดติดตามชม