หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-01-27 10:13:29

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.พีระพล  ชัชวาลย์

          เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

          อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ได้เผยในคราวดำรงตำแหน่งว่า ในปีพุทธศักราชใหม่นี้ ได้เตรียมการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมเชิงรุก และตั้งเป้าที่จะทำให้มรดกทางวัฒนธรรมชาววังของสวนสุนันทา อาทิ วิถีชีวิตชาววัง พระตำหนัก เรือนเจ้าจอม และอุโมงค์ประวัติศาสตร์ได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง พร้อมทั้งมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมต่อไป