หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > เว็บโอเมตริกส์เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย “สวนสุนันทา” ยืน 1 ราชภัฏ ขยับขึ้นอันดับ 15 ของประเทศ
เว็บโอเมตริกส์เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย “สวนสุนันทา” ยืน 1 ราชภัฏ ขยับขึ้นอันดับ 15 ของประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-02-15 10:22:00

เว็บโอเมตริกส์เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย “สวนสุนันทา” ยืน 1 ราชภัฏ ขยับขึ้นอันดับ 15 ของประเทศ 

          27 มกราคม 2564     เว็บโอเมตริกส์ (Webometrics Ranking of World University)  ประเทศสเปน  เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (January 2021 Edition 2021.1.0) ผลปรากฎว่า  มรภ.สวนสุนันทายังครองอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ขยับขึ้นอันดับที่ 15 ของประเทศ และอันดับที่ 1906 ของโลก

          สำหรับประเทศไทย มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 189 แห่งที่สามารถเข้าไปสู่กระบวนการจัดอันดับโดย Webometrics ได้ สำหรับเกณฑ์การจัดอันดับในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 3 ตัวชี้วัดด้วยกัน

1.ด้าน visibility (impact) คือ (จำนวนการเชื่อมโยงจากลิงก์ภายนอก (subnet) ที่เข้าสู่เว็บเพจมหาวิทยาลัย) 50%

***ด้าน impact มรภ.สวนสุนันทา อยู่ในอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ อันดับที่ 6 ของประเทศ


2.ด้าน openness คือ จำนวนการ citations ผลงานวิจัย ของผู้วิจัยที่มีข้อมูลอยู่ในฐาน Google Scholar 10%

***ด้าน openness มรภ.สวนสุนันทา อยู่ในอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และอันดับที่ 18 ของประเทศ


3.ด้าน excellence คือ จำนวน papers และการ cited papers ที่อยู่ในฐานข้อมูล scimago (ตั้งแต่ปี 2015-2019) 40%

***ด้าน excellence มรภ.สวนสุนันทาอยู่ในอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ อันดับที่ 22 ของประเทศ


          การรักษาอันดับ 1 ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏไว้ได้อีกครั้งหนึ่งนั้น เป็นวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารที่ได้วางเป้าหมายไว้ว่า ในบรรดามหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ควรจะอยู่ใน 15 อันดับแรก ส่วนอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีอยู่ 38 แห่งนั้น จะต้องมีอันดับเป็นที่ 1 ของกลุ่มให้ได้ 

         ซึ่งจากการประกาศผลครั้งนี้  ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า สวนสุนันทาสามารถรักษาความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ไว้ได้ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 13  แถมขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 15 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยอีกด้วย

          ปัจจัยที่ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยังคงยืนหยัดได้ในกระแสธารแห่งความเปลี่ยนที่ท้าทายเช่นนี้ มาจากผลแห่งความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกระดับ  ตั้งแต่ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย  ท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหาร  ที่วางยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทุกมิติ  และขอขอบคุณ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ช่วยกันขับเคลื่อนสู่การเป็น”มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นสมัยที่ 13 อย่างเต็มภาคภูมิในครั้งนี้   #SSRU

          ขอขอบคุณข้อมูลเบื้องต้นจาก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว

www.ssru.ac.th