หน้าหลัก > ประกาศ > พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ > “บันทึกกาลเวลา ดอกไม้ในภาพเขียนสีน้ำ”
“บันทึกกาลเวลา ดอกไม้ในภาพเขียนสีน้ำ”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-05-10 16:06:09

นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมออนไลน์

“บันทึกกาลเวลา ดอกไม้ในภาพเขียนสีน้ำ”

.............................................................

ลักษณะการถ่ายทอดความงามในภาพเขียนสีน้ำ

          การเขียนภาพสีน้ำเริ่มเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 โดยจิตรกรชาวอังกฤษ และเริ่มได้รับความนิยม และพัฒนาเรื่อยมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในรูปแบบและแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคสีใหม่ๆ โดยเฉพาะการเขียนภาพน้ำที่มีความสดใสและความงามที่ดึงดูดดูมีชีวิตชีวา จึงได้รับความสนใจจากพระวิมาดาเธอฯ ในการทำหน้าที่บันทึกความงามของดอกไม้

          การเขียนภาพสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ ถ่ายทอดความงามในลักษณะเหมือนจริง (Realistic) ซึ่งเป็นการสร้างงานที่ต้องเหมือนดังที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติ โดยยึดหลักการสร้างสรรค์และการนำเสนอตามที่ตามองเห็น ซึ่งหากใครได้ดูผลงานภาพเขียนเหล่านี้ต่างก็ต้องชื่นชมในฝีมือของผู้วาด เพราะด้วยคุณสมบัติของสีน้ำที่โปร่งใสและแห้งเร็ว ผู้เขียนต้องมีความแม่นยำในการลงสี จึงจะได้ภาพที่สวยงามและสมจริง จากการศึกษาภาพเขียนสีน้ำทั้งหมด สามารถแบ่งภาพวาดตามเทคนิคการเขียนภาพได้ 3 รูปแบบ คือ การเขียนเฉพาะดอกไม้ การเขียนแบบมีพื้นสีฉากหลัง และการเขียนแบบมีการจัดองค์ประกอบภาพ

ภาพ : สตรีและการเขียนภาพดอกไม้

ที่มา : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ข้อมูล/ภาพ/ออกแบบ : ชนะภพ วัณณโอฬาร