หน้าหลัก > ประกาศ > พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ > “บันทึกกาลเวลา ดอกไม้ในภาพเขียนสีน้ำ”
“บันทึกกาลเวลา ดอกไม้ในภาพเขียนสีน้ำ”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-05-28 12:41:08

นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมออนไลน์

“บันทึกกาลเวลา ดอกไม้ในภาพเขียนสีน้ำ”


ภาพเขียนสีน้ำ หลักฐานประวัติศาสตร์พันธุ์ไม้ในสวนสุนันทา

          ภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ด้านพันธุ์ไม้ที่เคยปลูกในสวนสุนันทา บางภาพมีการระบุชื่อพันธุ์ไม้ดอกไม้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุวัน เดือน ปี และนามของผู้เขียนไว้ด้วย ทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของดอกไม้ที่เคยปลูกในสวนสุนันทาเมื่อกว่า 100 ปี มาแล้ว

          จากการศึกษาภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวง พบว่า กล้วยไม้ เป็นพันธุ์ไม้ที่พระวิมาดาเธอฯ โปรดมากเป็นพิเศษ ทรงมีโรงเรือนกล้วยไม้ขนาดใหญ่ที่ทันสมัย และมีการเขียนภาพไว้มากที่สุด โดยมากเป็นสกุลแคทลียาที่นำเข้าจากต่างประเทศ รองลงมาเป็นภาพเขียนดอกกุหลาบอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นดอกไม้ที่ปลูกอยู่ข้างตำหนักและถนนโดยรอบ นอกจากนี้เป็นภาพเขียนดอกไม้นานาชนิด ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอีกหลากหลายพันธุ์ จากภาพเขียนสะท้อนให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนและความอุสาหะของสตรีชาววังได้อย่างชัดเจน เพราะการบำรุงต้นไม้เหล่านี้ต้องอาศัยทั้งความรู้และความอดทนอย่างมากในการดูแลรักษาให้ออกดอกสวยงาม จนกลายเป็นภาพเขียนที่ทรงคุณอย่างที่ปรากฏจนทุกวันนี้

ข้อมูลภาพเขียนสีน้ำ

ศิลปิน : ม.ร.

ชื่อผลงาน : บรัสโสแลลีโอ แคตน์เลยา เรอา

วันที่ : 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2465

ข้อมูล/ภาพ/ออกแบบ : ชนะภพ วัณณโอฬาร