หน้าหลัก > ประกาศ > พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ > “บันทึกกาลเวลา ดอกไม้ในภาพเขียนสีน้ำ”
“บันทึกกาลเวลา ดอกไม้ในภาพเขียนสีน้ำ”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-05-28 14:14:09

นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมออนไลน์

“บันทึกกาลเวลา ดอกไม้ในภาพเขียนสีน้ำ”


การอนุรักษ์ภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ

          ภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ เป็นหลักฐานแสดงถึงความละเอียดของงานศิลป์ชาววังเพียงไม่กี่ชิ้นที่หลงเหลืออยู่ในทุกวันนี้ โดยภาพเขียนเก่าสุดที่ค้นพบระบุชื่อว่า "ลิลี" ลงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2460 และภาพเขียนช่วงท้ายก่อนการสิ้นพระชนม์ของพระวิมาดาเธอฯ ระบุชื่อว่า “บริททิช ออมิน ๒๒” ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2470 ภาพเขียนชุดนี้ส่วนหนึ่งสูญหายไปและบางส่วนถูกไฟไหม้เมื่อครั้งโยกย้ายไปเก็บไว้ที่โรงเลี้ยงเด็กของพระอัครชายา ณ ตำบลสวนมะลิ ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 คงเหลือทั้งสิ้น 131 ภาพ ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการอนุรักษ์ตามหลักวิธีทางวิทยาศาสตร์ไม่ให้เสื่อมสภาพลงไป และนำจำลองขึ้นจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ภาพที่ 1

ศิลปิน : ไม่ปรากฏ

ชื่อผลงาน : ลิลี

วันที่ : 3 มีนาคม พ.ศ. 2460

ภาพที่ 2

ศิลปิน : ไม่ปรากฏ

ชื่อผลงาน : บริททิช ออมิน ๒๒

วันที่ : 11 กันยายน พ.ศ. 2470

ข้อมูล/ภาพ/ออกแบบ : ชนะภพ วัณณโอฬาร