หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > ๑๖๑ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
๑๖๑ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-11-11 10:53:53

๑๖๑ ปี วันพระราชสมภพ 

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ผ่านทาง Facebook Live  ในวันพุธที่  ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๔  โดยในปีนี้จะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ ๑๖๑ ปี ผู้สนใจร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้ามหาบังสุกุล เครื่องไทยธรรม และปัจจัยถวายพระ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๐๒-๑๖๐-๑๒๑๖  (กิจกรรมตามตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ)