หน้าหลัก > ประกาศ > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ลงนามข้อตกลง “โครงการสำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ลงนามข้อตกลง “โครงการสำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:25:00

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ลงนามข้อตกลง

“โครงการสำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย”

          วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม ลงนามทำข้อตกลง "โครงการสำรับวรรณศิลป์สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการพิจารณาจากกองทุนศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้การดำเนินงานโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม