หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-11-26 15:44:02

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมถวายราชสดุดี

เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

          อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ลานพิธี โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี