หน้าหลัก > ประกาศ > โครงการประจำปี > "ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์"
"ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 15:05:01

"ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์" 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญทุกท่านทัศนานิทรรศการศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 2 "ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์" เรื่องราววิถีชีวิตคุณข้าหลวงสวนสุนันทาในอดีต พบกับการสาธิตอาหารชาววัง งานฝีมือประดิษฐ์ ตลอดจนสดับรับฟังดนตรีไทย และเลือกซื้อสินค้าชาววัง ในระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 27)

ชมนิทรรศการ

นำชมนิทรรศการ "ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์" เรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคุณข้าหลวงและการถวายอยู่งานเจ้านายฝ่ายในสวนสุนันทา พบกับการจำลองเหตุการณ์กำเนิดน้ำพริกลงเรือ ตำรับเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ 5 และการสาธิตเครื่องหวาน ดอกไม้ประดิษฐ์ และการออกร้านชาววัง แบ่งเป็น 3 รอบนำชม คือ รอบที่ 1 เวลา 13.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 น. และรอบที่ 3 เวลา 15.00 น. ในวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2563 สามารถลงทะเบียนได้บริเวณโถงต้อนรับก่อนรอบนำชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดนตรีในวัง

รับฟังการบรรเลงดนตรีไทย "วงมโหรีสำนักพระวิมาดาเธอฯ" ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 - 17.00 น. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม โดยแจ้งชื่อ - นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ผ่านทาง inbox facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (จำนวนจำกัด) ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ฝึกอบรมชาววัง

ศิลปวิทยาการศาสตร์ราชสำนัก ตอน เครื่องหวานชาววัง สำนักพระวิมาดาเธอฯ

วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 "สะเต๊ะลือ"

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 "แป้งสิบไส้ปลา"

ลงทะเบียนรายการละ 1,200 บาท โดยทุกท่านที่ฝึกอบรมสามารถร่วมกิจรรมแต่งกายชุดไทยอย่างราชสำนัก สตรีนุ่งห่มตามโฉลกสี และบุรุษชุดราชปะแตน พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม (กำหนดการและขั้นตอนการโอนเงินลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป)